Cangqiong Bang Zhi Shengling Ji :: Vol.1 Chapitre 19: Lu Mo