Cangqiong Bang Zhi Shengling Ji :: Vol.1 Chapitre 39: L'orbe du dragon de sang