Cangqiong Bang Zhi Shengling Ji :: Vol.1 Chapitre 40: Le retour de Luo Chen