Cangqiong Bang Zhi Shengling Ji :: Vol.1 Chapitre 42: Rencontre avec Ban Ruo