Cangqiong Bang Zhi Shengling Ji :: Vol.1 Chapitre 9: La grue spirituelle des vents